Deutsch  Romanian 

Imprimare conṭinut

Împotriva devoratorilor
Împotriva devoratorilor
Devorator tipic de lemn-larvӑ adultӑ
Împotriva devoratorilor
HAresil conṭine silicate.Acestea intrӑ într-o reacṭie cu acidul carbonic din aer iar printr-un proces de cristalizare în lemn devine acid silicic.Aceasta este insolubilӑ ṣi foarte tare astfel încât orice fel de dӑunӑtor nu poate pӑtrunde în materialul lemnos.Lemnul este prea tare dupӑ ce este tratat astfel încât de ex.larvele nu mai pot mânca lemnul spre exterior.Lemnul nu mai este digerabil pentru dӑunӑtoare.Odatӑ ce dӑunӑtoarele intrӑ în contact cu substanṭa lichidӑ acestea se congeleazӑ ṣi mor.Dacӑ materialul este injectat pe canalele care au fost mâncate acestea din urmӑ se astupӑ iar dӑunӑtoarele vor fi eliminate.Astfel are loc o rebilitare a lemnului atacat.Efectul protector este valabil ṣi dupӑ uscare ṣi funcṭioneazӑ cu desӑvârṣire fӑrӑ materiale otrӑvitoare,care sӑ dӑuneze sӑnӑtӑṭii sau sӑ declanṣeze orice fel de alergii.

Coṣ de cumpӑrӑturi

Deocamdatӑ nu aveṭi nici un fel de produs în coṣul de cumpӑrӑturi

Coṣ de cumpӑrӑturi »

Bine aṭi revenit !

Adresӑ E-mail:
Parolӑ:
Aṭi uitat parola ?

Verbraucherpreise haresil

PayPal Logo


Klarna

habiol-shop