Deutsch  Romanian 

Galerie de poze

Imprimare conṭinut

Terasӑ din lemn Bankirai nu a fost tratatӑ ani la rând.Lemnul a prins o anumitӑ paloare ṣi a devenit fragil.
Lemnul de terasӑ tratat cu HAresil Basic ṣi ulei de terasӑ HABiol UV-împiedicarea albirii este garantatӑ. Solul îṣi reia culoarea naturalӑ ṣi anume un maro saturat ṣi închis.
Terasӑ cu lemn de brad tratatӑ cu HAresil Argentum.
Iar pe final aplicarea de ulei de terasӑ HABiol UV.Bild 1 – HAresil a fost aplicat dinainte pe ṭӑruṣul de lemn;
Bild 2 – Fotografie cu ṭӑruṣul de lemn dupa 2 ani de zile;
Bild 3 – În comparaṭie directӑ-ṭӑruṣul tratat cu HAresil dupӑ 2 ani ṣi ṭӑruṣul netratat dupӑ 3 ani.Se poate observa cum lemnul netratat este mâncat de ciuperci;
Bild 4 – Tӑruṣul de lemn care a fost tratat cu HAresil:nici o urmӑ de eroziune,mucegai sau ciupercӑ.Contrar,avem lemnul netratat care este mâncat ṣi putrezit.


Garӑ provizorie expoziṭionalӑ 2004 în Elveṭia-tratatӑ cu HAresil Basic.
Centralӑ electricӑ bio Schilling Schendi /Biberach a fost tratatӑ cu HAresil Argentum în anul 2006.
Faṭada unei case de o familie in Elveṭia-tratatӑ cu HAresil Argentum.
Casuṭӑ din lemn tratatӑ cu HAresil Argentum.
Casӑ din lemn tratatӑ în totalitate cu HAresil Argentum.
Puntea unui yacht tratatӑ cu HAresil Argentum protejatӑ împotriva razelor UV.Cafenea tubularӑ la Attersee în Austria a fost tratatӑ în totalitate cu HAresil. Structura lemnului rӑmâne neschimbatӑ.Din cauza razelor UV lemnul este înalbit ṣi ṣi-a pierdut culoarea. Se curӑṭӑ lemnul cu ṣmiergel dupӑ care se aplicӑ HAresil-astfel lemnul îṣi recapӑtӑ culoarea iniṭialӑ.

Coṣ de cumpӑrӑturi

Deocamdatӑ nu aveṭi nici un fel de produs în coṣul de cumpӑrӑturi

Coṣ de cumpӑrӑturi »

Bine aṭi revenit !

Adresӑ E-mail:
Parolӑ:
Aṭi uitat parola ?

Verbraucherpreise haresil

PayPal Logo


Klarna

habiol-shop